Ochrana údajov

Stav: 07.03.2007

Vieme, že starostlivé zaobchádzanie s vašimi osobnými informáciami je pre vás dôležité. Preto si ceníme vašu dôveru v to, že spoločnosť Delticom bude s týmito informáciami zaobchádzať svedomito. Pre prípady, keď sa musia zhromažďovať osobné údaje (a užívateľské údaje) nad zmluvný rámec, musíte ako používateľ s týmto použitím aktívne súhlasiť. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Pošlite nám za týmto účelom jednoducho e-mail na e-mailovú adresu support@tirendo.sk.

Zodpovedným miestom v zmysle spolkového zákona o ochrane údajov je  Delticom OE SRL, Timisoara, Rumunsko.

Informácie, ktoré od vás dostaneme, nám pomôžu stvárňovať a neustále vylepšovať váš zážitok z nakupovania v spoločnosti Delticom. Tieto informácie používame na realizáciu objednávok, dodávku tovaru a poskytovanie služieb, ako aj realizáciu platby (napr. pri kúpe na faktúru aj na potrebné preverenia). Vaše informácie používame aj na komunikáciu s vami o objednávkach, produktoch, službách a o marketingových ponukách (pozri nižšie "Komunikácia prostredníctvom e-mailu"), ako aj na aktualizáciu našich dátových záznamov a na udržiavanie a ošetrovanie vašich zákazníckych účtov u nás, na zobrazenie testovacích správ a názorov našich zákazníkov napr. na www.testpneumatik.com alebo na www.tirendo.sk a na to, aby sme vám mohli odporúčať výrobky a služby, ktoré by vás mohli zaujímať. Vaše informácie využívame aj na to, aby sme vylepšili náš nákupný dom a našu platformu, aby sme predišli zneužitiu našej webovej stránky alebo aby sme odhalili takéto zneužitie, alebo aby sme tretím osobám umožnili realizáciu technických, logistických alebo iných služieb na našu objednávku.

Zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Informácie, ktoré nám poskytnete: Evidujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našej webovej stránke alebo nám sprostredkujete iným spôsobom. Môžete sa rozhodnúť, že nám určité informácie neposkytnete, čo však môže viesť k tomu, že nebudete môcť využiť mnohé z našich ponúk (Services/Features).
 • Automatické informácie: Ako náhle sa s nami skontaktujete, obdržíme a uložíme určité informácie. Okrem iného používame – tak ako mnohé iné webové stránky aj – takzvané "cookies" a dostaneme určité informácie, ako náhle váš webový prehliadač otvorí webovú stránku spoločnosti Delticom. Rôzne spoločnosti ponúkajú softvér, ktorý vám umožní navštevovať webové stránky anonymne. Hoci vás v takomto prípade už nebudeme môcť rozpoznať a už nebudeme  schopní ponúknuť vám osobný zážitok z nakupovania, chceli by sme, aby ste vedeli, že tieto nástroje existujú.
  Užívateľské údaje, ktoré zbierame, sú evidované a ukladané iba anonymne. Takto napríklad anonymne zisťujeme a zhromažďujeme informácie o tom, koľko kliknutí je urobených v našom obchode a z ktorej webovej stránky pochádzajú.
 • Komunikácia prostredníctvom e-mailu: Aby sme mohli vaše e-maily stvárňovať užitočnejšie a zaujímavejšie, dostávame často potvrdenie o tom, ktoré e-maily spoločnosti Delticom otvoríte, pokiaľ váš počítač túto funkciu podporuje.
  Bezprostredne po každej objednávke máte možnosť zúčastniť sa ankety. Pri účasti nám môžete udeliť povolenie, aby sme vám zasielali ponuky alebo podobné informácie. Taktiež vám ponúkame možnosť zapísať sa do nášho informačného bulletinu napr. na www.tirendo.sk . Pokiaľ od nás zásadne nechcete dostávať žiadne e-maily, pošlite nám e-mail na: newsletter@delti.com. Zakrátko to môžete príslušne nastaviť cez váš užívateľský účet "Moje objednávky".
 • Informácie z iných zdrojov: Príležitostne využívame aj informácie o vás z iných zdrojov a pripájame ich k našim informáciám o vašom užívateľskom účte. Vyhradzujeme si právo vyžiadať si od tretích osôb (napr. zásielkových obchodov, spoločností poskytujúcich informácie o bonite zákazníkov) informácie o vašej serióznosti pri platení, aby sme vám mohli ponúknuť určite spôsoby platby (napr. kúpa na faktúru) alebo iné finančné služby.
 • Ak si u nás objednáte kompletné kolesá alebo disky:
  V tomto prípade potrebujeme vaše technické osvedčenie príp. vaše osvedčenie o evidencii vozidla. Načo potrebuje Delticom tieto údaje?
  1. Ak by sme kompletné kolesá alebo disky, ktoré ste si objednali, nemohli výnimočne dodať, potrebujeme vaše technické osvedčenie príp. osvedčenie o evidencii vozidla, aby sme vám mohli predložiť alternatívnu ponuku.
  2. Tieto údaje používame na dodatočnú autentifikáciu vašich objednávacích údajov.

Čo znamenajú cookies?

 • Cookies sú alfanumerické identifikačné znaky, ktoré prostredníctvom vášho webového prehliadača zašleme na pevný disk vášho počítača. Tieto umožnia našim systémom rozpoznať váš prehliadač a ponúkať vám služby.
 • Funkcia pomocníka na lište menu väčšiny webových prehliadačov vám vysvetlí, ako zabránite vášmu prehliadaču akceptovať nové cookies, ako vás môže váš prehliadač upozorniť, keď dostanete nový cookie alebo aj ako vypnete všetky obdržané cookies. Avšak niektoré z najzaujímavejších funkcií Delticom môžete plne využiť a zažiť iba s cookies, preto vám odporúčame nechať funkciu cookie zapnutú.
 • Okrem toho vám odporúčame, aby ste sa po skončení používania počítača, ktorý užívate spolu s inými osobami a ktorého prehliadač je nastavený tak, aby počítač akceptoval cookies, vždy úplne odhlásili.

Pohodlný nákup v Delticome

 • Pohodlný nákup znamená, že na konci vašej prvej alebo nejakej neskoršej objednávky máte možnosť zadať heslo, ktoré si sami zvolíte. Pomocou vašej e-mailovej adresy a vášho hesla môžete potom cez Moja objednávka kedykoľvek online sledovať vašu objednávku, zmeniť zákazku alebo nám priamo zaslať správy k vašej objednávke. "Pohodlnejšie nakupovať" ďalej znamená, že v budúcnosti bude stačiť, ak sa napr. na tirendo.sk jednoducho prihlásite iba pomocou svojho hesla a príslušnej e-mailovej adresy a ihneď sa zobrazia vaše zákaznícke údaje ako meno, adresa atď. Zadávanie odpadá, pretože údaje za vás ukladáme do pamäti. Samozrejme môžete údaje pri objednávke alebo neskôr zmeniť na stránke "Moja objednávka". Ak by ste zabudli svoje heslo, môžete si ho nechať opäť poslať e-mailom cez stránku "Moje objednávky". Ak ste pri objednávke nezadali heslo, môžete si nechať e-mailom zaslať heslo spoločnosti Delticom, ktoré bolo zadané interne špeciálne pre vašu objednávku.

Poskytuje Delticom obdržané informácie ďalej?

Informácie o našich zákazníkoch sú  pre nás dôležité a pomáhajú nám optimalizovať našu ponuku. Obdržané informácie poskytujeme tretím osobám výlučne v nižšie opísanom rozsahu:

 • Podniky v skupine: Delticom postupuje údaje o osobách (a užívateľské údaje) za účelom realizácie objednávky podnikom v skupine a ich dcérskym spoločnostiam.
  Tieto podniky podliehajú buď tomuto prehláseniu o ochrane údajov alebo sa riadia smernicami, ktoré ponúkajú minimálne takú ochranu, ako toto prehlásenie o ochrane údajov.
 • Poskytovatelia služieb: Iné podniky a jednotlivé osoby poverujeme plnením úloh pre nás. Ako príklady uvádzame okrem iného dodávky balíkov, zasielanie listov alebo e-mailov, ošetrovanie našich zoznamov zákazníkov, analýzu našich databáz, reklamu, realizáciu platieb (kreditná karta, ťarchopisy a nákup na faktúry) ako aj zákaznícky servis. Títo poskytovatelia služieb majú prístup k osobným informáciám, ktoré potrebujú na splnenie svojich úloh. Nesmú ich však používať na iné účely. Okrem toho sú povinní zaobchádzať s týmito informáciami podľa tohto prehlásenia o ochrane údajov ako aj podľa nemeckých zákonov o ochrane údajov.
 • Propagácia: Ponúkame vám možnosť zapísať sa do nášho informačného bulletinu napr. na www.tirendo.sk. Pokiaľ od nás nechcete dostávať takéto ponuky, môžete sa na  www.tirendo.sk opäť odhlásiť alebo nám pošlite e-mail na newsletter@delti.com. V budúcnosti to môžete úplne jednoducho príslušne nastaviť cez váš užívateľský účet "Moja objednávka". Bezprostredne po každej objednávke máte možnosť zúčastniť sa ankety a dať nám povolenie, že môžeme pre marketingové akcie poskytnúť vaše údaje tretím osobám. Údaje poskytneme vybraným kooperačným partnerom alebo zašleme ponuky z poverenia inými podnikmi len v tom prípade, ak nám túto možnosť aktívne potvrdíte. Pokiaľ sa tak stane, tak tento podnik neobdrží vaše meno ani adresu alebo iné informácie umožňujúce osobnú identifikáciu. Anketa a povolenie na postúpenie vašich údajov tretím osobám pre marketingové účely sú navzájom oddelené. To znamená, že dotazník môžete vyplniť aj v tom prípade, ak nám nedáte povolenie na postúpenie vašich údajov príp. aj naopak, ak si to želáte.
 • Prevod obchodných podielov: Keďže náš obchod neustále rozvíjame, môže sa stať, že my alebo jednotlivé dcérske spoločnosti predáme alebo kúpime časti podnikov alebo ich súčasti (napr. predajne). Pri takýchto transakciách sa informácie o zákazníkoch obyčajne prevádzajú spolu s prevádzanou časťou podniku. Údaje však aj naďalej podliehajú existujúcim prehláseniam o ochrane údajov (z toho je samozrejme vyňatý prípad, keď zákazník výslovne súhlasí s inými ustanoveniami). V taktiež nepravdepodobnom prípade, že spoločnosť Delticom bude predaná celá alebo budú predané jej podstatné časti, budú osobné údaje postúpené kupujúcemu.
 • Ochrana spoločnosti Delticom a tretích osôb: Zákaznícke účty a osobné údaje zákazníkov oznamujeme vtedy, ak sme povinní urobiť tak zo zákona, alebo ak takéto postúpenie údajov je potrebné na realizáciu našich všeobecných obchodných podmienok alebo iných dohôd alebo na ochranu našich práv ako aj práv našich zákazníkov a práv tretích osôb. Zahrnutá je tu výmena údajov s podnikmi, ktoré sa špecializujú na prevenciu a minimalizáciu zneužitia a na podvody s kreditnými kartami. Výslovne zdôrazňujeme, že v tejto súvislosti sa údaje neposkytujú týmto spoločnostiam na komerčné využitie, ktoré je v rozpore s týmto prehlásením o ochrane údajov.
 • S vašim súhlasom: Po zadaní objednávky máte možnosť zúčastniť sa marketingovej ankety. Týmto nám udelíte povolenie poskytovať vaše údaje tretím osobám aj v iných prípadoch.
  Príklad: Zasielanie informačných bulletinov za kooperačné podniky

Pokiaľ sú osobné informácie sprostredkovávané tretím osobám vo vyššie uvedenom rozsahu do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), tak zabezpečujeme, aby boli informácie poskytované v súlade s týmto prehlásením o ochrane údajov a s nemeckými zákonmi na ochranu údajov. Uplatňuje sa pri tom „ŠTANDARDNÁ ZMLUVA II" Európskej únie. Ide tu o štandardné zmluvné klauzuly pre sprostredkovanie osobných údajov zo spoločenstva do tretích krajín, ktoré zadala Európska komisia, aby bola zaručená primeraná úroveň ochrany údajov.

 • Aby bola ochránená bezpečnosť vašich informácií pri prenose, používame Secure Socket Layer Software (SSL). Tento softvér kóduje informácie, ktoré nám sprostredkovávate. Pri zadávaní vašich údajov máte možnosť vybrať si medzi nekódovaným a kódovaným (SSL) prenosom. Delticom vám odporúča použiť variant SSL.
 • Pri potvrdení objednávky nezobrazujeme číslo vašej kreditnej karty. Samozrejme v priebehu spracovania zákazky prenášame príslušným spoločnostiam prevádzkujúcim kreditné karty celé číslo kreditnej karty.
 • V súvislosti so zberom, ukladaním a zverejňovaním osobných informácií našich zákazníkov robíme fyzické, elektronické a technologické bezpečnostné opatrenia. Tieto bezpečnostné opatrenia zahŕňajú to, že pred zobrazením vašich osobných informácií vás  príležitostne požiadame o poskytnutie dôkazu o vašej identite.
 • Pre vás je dôležité chrániť sa pred neoprávneným prístupom k vášmu heslu a vášmu počítaču. Pokiaľ zdieľate počítač s inou osobou, mali by ste dbať na to, aby ste sa po každom sedení odhlásili.

Ktoré informácie sú môžem prezrieť pod 'Moja objednávka'?

Cez svoj účet a svoju interakciu s Delticomom si môžete prezrieť množstvo informácií. Na Moja objednávka vám ponúkame centrálny prístup (Moja objednávka). Tam si môžete v súčasnosti prezrieť nasledujúce informácie:

 • Prehľad vašich objednávok v spoločnosti Delticom, tento prehľad obsahuje údaje o objednávacom čísle, značke /názov tovaru / profile / rozmer, počet, dátum objednania, predpokladaný termín dodania / stave dodávky, detailoch.
 • Pod "Zmeniť prístupové údaje" môžete zadať nové heslo.
 • Pod "Zmeniť e-mailovú adresu" máte možnosť aktualizovať e-mailovú adresu, ktorú máte u nás uloženú.
 • Pod "Posledné prihlásenie" sa vám zobrazia vaše posledné prihlasovacie údaje pod "Moja objednávka" s dátum, dňom a časom.
 • Pod "Detaily zákazky" si môžete prezrieť náklady na vašu objednávku, fakturačnú adresu, adresu dodania, priebeh objednávky, informácie k terminovaniu a stav a môžete sa s nami spojiť cez kontaktný formulár.

Tento zoznam sa mení podľa zmien našej webovej stránky (stav 26.04.2005).

Aké mám možnosti výberu?

 • Ako je hore vysvetlené, vždy máte možnosť neposkytnúť žiadne informácie, hoci by mohli byť tieto informácie potrebné pre nákup alebo využitie funkcií Delticomu, ako aj pri tvorbe spotrebiteľských správ na webových stránkach spoločnosti Delticom.
 • Na stránkach uvedených v bode "Ktoré informácie si môžem prezrieť pod 'Moja objednávka?" môžete pridávať alebo aktualizovať určité informácie. Pri aktualizácii údajov si bežne uchovávame v našich podkladoch jednu kópiu vašich pôvodných údajov.
 • Ak nechcete od nás dostávať e-maily alebo inú poštu, pošlite nám e-mail na newsletter@delti.com. Onedlho si môžete svoj užívateľský účet "Moje objednávky" aj priamo príslušne prispôsobiť.
 • Funkcia pomocníka na lište menu väčšiny webových prehliadačov vám vysvetlí, ako zabránite vášmu prehliadaču akceptovať nové cookies, ako vás môže prehliadač upozorniť, keď dostanete nový cookie, alebo aj ako vypnete všetky obdržané cookies. Ak nepoužívate cookies, môže sa stať, že nebudete môcť používať všetky funkcie  Delticom-Shopu.

Upozornenia

Vaše dáta budú prístupné našim subdodávateľom mimo Európskej únie za účelom spracovania vašej objednávky a za marketingové účely.

Ak máte otázky k ochrane údajov v spološnosti Delticom, napíšte nám, prosím - čo najpresnejšie - na support@tirendo.sk, a my sa pokúsime vyvrátiť vaše pochybnosti. Náš obchod sa neustále mení. Rovnako sa mení aj toto prehlásenie o ochrane údajov a naše podmienky používania. Vyhradzujeme si právo zasielať vám v určitých časových intervaloch oznamy o našich platných smerniciach. Avšak aj napriek tomu by ste mali v každom prípade pravidelne navštevovať našu internetovú stránku a vziať zmeny na vedomie. Pokiaľ nie je stanovené inak, podlieha využívanie všetkých informácií, ktoré máme o vás a vašich zákazníckych účtoch, tomuto prehláseniu o ochrane údajov.

Poskytujete nám informácie,

 • keď niečo hľadáte,
 • keď nakupujete v Delticome,(vrátane zadania vášho telefónneho čísla, bez ktorého nemôžeme vašu objednávku zrealizovať)
 • keď sa zúčastníte výhernej súťaže,
 • vyplníte dotazník,
 • hovoríte s našim zákazníckym servisom,
 • keď uvádzate údaje na vašom zákazníckom účte (rešpektujte, že za určitých okolností môžete mať viacero zákazníckych účtov, ak ste sa u nás zaregistrovali s rôznymi e-mailovými adresami),
 • keď vytvárate spotrebiteľské správy napr. na www.testpneumatik.com alebo www.tirendo.sk ,
 • keď odporúčate naše stránky tretím osobám (vaša e-mailová adresa a e-mailová adresa tretej osoby),
 • keď akceptujete iné servisné ponuky, pri ktorých budete osobne informovaní o určitých ponukách, napr. informačný bulletin Delticom.

Informácie, ktoré nám pri tomto poskytujete, sú napr. meno, adresa, telefónne číslo, informácie o kreditnej karte, mená osôb, ktorým má byť zakúpený produkt dodaný, vrátane ich adresy a telefónneho čísla, e-mailové adresy iných osôb, nám zaslané e-maily ako aj finančné údaje, vrátane čísla vášho občianskeho preukazu.


Príklady informácií, ktoré dostávame z iných zdrojov, obsahujú aktualizované informácie o adrese objednávky a dodania od našich doručovateľov balíkov a iných prepravných spoločností, ktoré používame na aktualizáciu našej databázy, aby sme mohli zabezpečiť vaše nasledujúce objednávky a aby sme mohli zaručiť, že s vami dokážeme komunikovať, informácie o účtoch, správaní sa pri kúpe a serióznosti pri platení, ako aj informácie od spoločností poskytujúcich informácie o bonite zákazníkov, ktoré používame na odhaľovanie zneužitia, hlavne podvodu a na to, aby sme vám mohli ponúknuť určité finančné služby a spôsoby platby.

Informácie, ku ktorým máte prístup

Príklady informácií, ku ktorým máte v Delticome úplne ľahký prístup: Patria sem informácie o predchádzajúcich objednávkach, osobných údajoch (vrátane mena, e-mailovej adresy, hesla), informačný bulletin Delticom, správy o špeciálnych ponukách, vrátane histórie vášho objednávania a vami zostavených spotrebiteľských správ napr. na www.tirendo.sk alebo  www.testpneumatik.com.

 

Používame cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním.
OK