Poučenie o storne

Poučenie o storne

Zmluvné vyhlásenie môžete stornovať do dvoch týždňov bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. faxom, e-mailom). Lehota začína plynúť najskôr pri obdržaní tovaru. Pre zachovanie lehoty storna postačuje včasné odoslanie storna alebo veci.

Storno zasielajte na:
e-mail: support@tirendo.sk alebo

Adresa: SC Delticom OE SRL, Str. Anca Popa 3, 300318 Timisoara, Romania

V rámci vášho prehlásenia o storne vás prosíme, aby ste nám dobrovoľne uviedli dôvod vrátenia tovaru a my zaznamenáme iné informácie potrebné pre rýchle a efektívne spracovanie. Aby ste nemali ťažkosti so spätným zaslaním, tovar si u vás vyzdvihneme a vrátime fakturovanú sumu na bankové spojenie, ktoré je u nás uložené. Nemusíte teda tovar zasielať do administratívneho sídla v Temešváre (uvedenie adresy je dané zákonom).

Zákonné dôsledky storna

V prípade účinného storna je potrebné vrátiť obojstranne prijaté plnenia a vydať prípadné úžitky (napr. úroky). Ak nám prijaté plnenie nedokážete vrátiť celkom ale iba čiastočne alebo v zhoršenom stave, musíte nám v danom prípade poskytnúť príslušnú náhradu hodnoty. Pri vrátení vecí to neplatí, ak zhoršenie stavu veci bolo spôsobené výlučne jej vyskúšaním - ako by to bolo napríklad bývalo možné v predajni. V ostatnom sa môžete vyhnúť povinnosti náhrady hodnoty tým, že nezačnete vec užívať ako vlastník a upustite od všetkého, čo by mohlo znížiť jej hodnotu. Veci, ktoré je možné zaslať balíkom, ako aj veci, ktoré nie je možné zaslať balíkom, si u vás vyzdvihneme. Náklady na spätné zaslanie znášate v tom prípade, ak dodaná vec zodpovedá objednanej a ak cena vrátenej veci neprevyšuje sumu 40,- EUR.

-Koniec poučenia o storne-

Naša ponuka vrátenia tovaru do 14 dní

Chceme, aby ste boli so všetkými našimi dodávkami spokojní. Preto môžete všetok u nás zakúpený tovar stornovať do 14 dní. Tento prísľub je nad rámec zákonných podmienok, podľa ktorých máte zaručené právo na storno iba v priebehu dvoch týždňov po obdržaní tovaru. Z našej dobrovoľnej ponuky vrátenia tovaru do 14 dní, ako aj zo zákonnej možnosti storna podľa § 312b Občianskeho zákonníka sú vyňaté dodávky tovaru, ktorý sa vyrobí podľa špecifikácie zákazníka. Spadajú sem okrem iného všetky dodávky kompletných kolies, ktoré vyrábame individuálne pre jednotlivého zákazníka. Prevzatie kompletných kolies sa uskutocnuje bez právneho záväzku zo strany spolocnosti Delticom a výlucne po zaplatení zmluvne dohodnutých paušálnych nákladov na manipuláciu vo výške 120 eur za každé 4 kusy kompletných kolies.

Naša ponuka vrátenia však nezahŕňa zasielacie náklady. To znamená, že pri zmluvách so spotrebiteľmi, ktoré sú zrušené po uplynutí zákonnej stornovacej lehoty (od 15. do 30. dňa), vyberáme paušálny poplatok za zásielku. Podnikatelia znášajú zásadne zasielacie náklady. Ďalšie informácie, hlavne o výške zasielacích nákladov a o našej ponuke vrátenia tovaru do 30 dní nájdete, prosím, na príslušnom internetovom portáli.

Používajte, prosím, náš prepravný obal. Chráňte tovar pred poškodením. Pneumatiky musia byť pripravené na odoslanie v čistom stave a zviazané po dvoch. Hlavne pri kompletných kolesách zabezpečte, prosím, prednú a zadnú stranu dostatočným množstvom lepenky a pásky. Pri poškodení spätnej zásielky spôsobenom neodbornou manipuláciou alebo nedostatočným obalom si vyhradzujeme právo na uplatnenie nárokov na náhradu škody.

Prepravné spoločnosti prevezmú iba tovar s dostatočným obalom.

Používame cookies. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním.
OK